Officers・Councillors

As of July 7, 2018

Officers

Acting Chairman of the
Board of Regents
Masataka KARASAWA


Acting President
Keisuke MIYAZAWA
Executive Regents
Masataka KARASAWA  Tetsuo YUKIOKA  Akihiko TSUCHIDA
Regents
Toshiaki IKEDA Norihiko IKEDA Haruhiko IKEDA
Tsunao OHI Asako KIYOTA Masaki KOBAYASHI
Eiki KOMINAMI Shuzo NAGAI Shoichi NAGATA
Tomoyuki NIITSUMA Chusei MIZUMAKI  
Executive Auditor
Yutaka MIYAZAWA
Auditors
Minoru KURODA    Toshifumi NAGASAKA

Councillors

Chairman of the Council
Shigeo UCHINO

Vice-Chairman of the Council
Yoshiaki KATABA

Councillors
Motohiko AIDA Jiro AKIMOTO Makoto AYABE
Toshiaki IKEDA Norihiko IKEDA Haruhiko IKEDA
Masahiro ITO Keiichiro INOUE Hiromichi IWASA
Toshihiko IWAMOTO Fumiaki UEMICHI Jitsuo USUDA
Hiroyuki UCHINO Tsunao OHI Hiromi KASUGA
Masataka KARASAWA Asako KIYOTA Masahiko KURODA
Toshihisa KOBAYASHI Eiki KOMINAMI Kafumi KOMURO
Masanori SASATSU Mitsunobu SATO Yoshiki SATO
Teruichi SHIMOMITSU Makiko SUIZU Eijin SUTO
Shoki DAIGO Yuki TAKASHIRO Masaomi TAKAYAMA
Nobuhiro TANAKA Kuniko TANABE Konoshin TAMURA
Kunihiko TERAOKA Mayumi TOBA Shuzo NAGAI
Shoichi NAGATA Tomoyuki NIITSUMA Haruo HANYU
Yoji HARADA Yoji HIRAYAMA Kinya FURUKAWA
Chusei MIZUMAKI Keisuke MIYAZAWA Yoshio YAZAKI
Kunio YANAGITA Kengo YAMAMOTO Seigo WATANABE