Faculty Members

As of April.1, 2017

President
Mamoru SUZUKI
Vice-President
Norihiko IKEDA (President, Medical School)
Keisuke MIYAZAWA (President, Medical Research)
Assistant Vice-President
Masahiko KURODA (Chief of Basic Social Medicine)
Kengo YAMAMOTO (Chief of Clinical Medicine)
Koichi TOKUUE (Manager, Nishi-Shinjuku Campus Maintenance)
Mika NAGASHIMA (Vice-President, School of Nursing)
Dean of Students
Hiroshi GOTO
Chief Librarian
Masahiro ITO
Vice-Dean of Students
Tatsunori SEKI (Medical School)
Mika NAGASHIMA (School of Nursing)
Vice-Chief Librarian
Toshitaka NAGAO

Professor Associate Professor Lecturer Research Associate
Fundamental Nursing Yukie ABE Masami AMANO
Ayako ITO
Mai ONODA Noriko SHIMIZU
Ayako NISHIMURA
Adult Health Nursing Kazue HIRAI Mariko KOBAYASHI Kazue HIRAI
Hitomi TANAKA
Ryoko IGARASHI
Ikumi SAITO
Gerontological Nursing   Yoshiyuki TADOKORO Yoshie NAKAJIMA  
Pediatric Nursing Kafumi KOMURO
Mika NAGASHIMA
    Mika NAGASHIMA
Maternal Health Nursing Yuko SUZUKI Miyuki NARITA
Kaoru FUJIMOTO
Tomoko TAMURA Miyuki KUROIWA
Psychiatric and Mental Health Nursing Nobu KOBAYASHI Rie UENO Naotoshi KAMIZAWA  
Home Care Nursing   Hiromi KASUGA   Naoko IWATA
Masami HISANAGA
Community Health Nursing Yoshimi SUZUKI Kyoko YOSHIOKA    
Global Nursing Kazuko NARUSE

(Mika NAGASHIMA)
     
Nursing Management Syuko ABE   Yoko SETOYAMA
(Nursing Information)
 
Disaster Nursing        
Medical Health Care Policies and Systems Mikio MORIYAMA